6 - 11 DECEMBER 2022

Veelgestelde vragen

Tickets
 • Waar kan ik kaarten kopen?

  Kaarten zijn te koop bij www.ticketmaster.nl en via de Kassa van Ahoy. Kijk voor alle verkoopinformatie op www.wooningzesdaagse.nl/bezoekersinfo/ticketinformatie

 • Wat kost een kaartje en zijn er verschillende prijzen?

  De prijs van het kaartje is afhankelijk van de dag waarop je naar de Zesdaagse wilt gaan. Alle informatie over ticketprijzen staat op www.wooningzesdaagse.nl/bezoekersinfo/ticketinformatie

 • Is er ook een kinderprijs voor het evenement?

  Er is alleen op zondag (= dagprogramma) een speciale kinderprijs voor de Rotterdamse zesdaagse. Een kaartje kost voor kinderen t/m 12 jaar € 12,50. Ook is het mogelijk om een familiekaart te nemen. Alle ticketinformatie vind je op www.wooningzesdaagse.nl/bezoekersinfo/ticketinformatie

 • Zijn er nog kaarten te koop?

  U kunt via Ticketmaster.nl zien welke kaarten nog beschikbaar zijn.

 • Ik ben verhinderd. Kan ik mijn kaartje retourneren of ruilen voor een andere dag?

  Reeds aangeschafte toegangskaarten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

 • Kan ik ook kaartjes kopen voor het middenterrein?

  Het middenterrein is toegankelijk voor bedrijven en organisaties die zich via hospitality of sponsoring aan de Wooning Zesdaagse van Rotterdam verbinden en zijn niet los verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Is er een plattegrond van de tribunes?

  Voor een plattegrond kan je kijken op www.ticketmaster.nl en kies je in het bestelproces via de plattegrond je gewenste stoel.

 • Mijn toegangskaart is kwijt/beschadigd. Kan ik een nieuwe kaart toegestuurd krijgen?

  Iedere bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldige toegangskaart. Mocht je jouw toegangskaart(en) zijn verloren of op zo'n wijze hebben beschadigd dat de barcode op de toegangskaart niet meer leesbaar is, meld je dan voortijdig bij Ticketmaster.nl. Voor kaarten die verkregen zijn via andere kanalen kan deze service niet worden verleend. 

 • Ik heb kaartje(s) gekregen/gewonnen. Kan ik deze ruilen voor tickets voor een stoel of een andere dag?

  Kaartjes die niet via de officiële kanalen (Ticketmaster.nl) zijn gekocht, kunnen niet bij ons worden geruild. 

 • Kan ik een familiekaart (voor het programma op zondag) ook gebruiken voor 4 volwassenen?

  Ja, dat is geen enkel probleem. Het hoeft ook niet strikt om een familie te gaan. De benaming familiekaart is ontstaan vanuit het feit dat op zondag vaak ook gezinnen met kinderen naar Ahoy komen voor de Zesdaagse.

 • Ik heb kaarten gekocht voor de editie in 2020. Zijn deze tickets geldig voor de komende editie in 2021?

  Ja, alle gekochte kaarten voor de Wooning Zesdaagse in 2020 zijn geldig voor de 39e editie in 2021. 

Programma
 • Zijn er pauzes in het programma?

  Alle informatie over het programma staat op www.wooningzesdaagse.nl/wedstrijdinfo/programma Tussen de wedstrijden zijn regelmatig enkele korte intermezzo’s gepland, maar an sich is er een continu doorlopend programma. 

 • Hoe laat is het evenement afgelopen?

  De eindtijd van het programma hangt af van de dag waarop je gaat. Alle informatie over het programma staat op www.wooningzesdaagse.nl/wedstrijdinfo/programma

 • Hoe laat begint het programma?

  De starttijd van het programma is afhankelijk van de dag waarop je gaat. Alle informatie over het programma staat op www.wooningzesdaagse.nl/wedstrijdinfo/programma

 • Wanneer gaan de deuren open?

  De deuren gaan vlak voor aanvang van het voorprogramma open. Programmatijden zijn dagelijks vanaf 18.00 uur, Op zaterdag vanaf 15.30 uur en op zondag vanaf 12.45 uur.

Bezoekers
 • Mag ik foto, video of geluidsopnames maken tijdens het evenement?

  Vanaf de tribunes kunnen alleen foto’s worden gemaakt met smartphone of compact camera’s zonder verwisselbare lenzen. Daarbij moet ten allen tijde de veiligheid van de renners in ogenschouw worden genomen en is het niet toegestaan om over de railing langs de baan heen foto’s te nemen.

  Voor professionele foto-, audio-, beeld- en andere (opname-) apparatuur is accreditatie vanuit de organisatie nodig. Wilt u dergelijke persaccreditatie aanvragen, kijk dan op www.wooningzesdaagse.nl/meer/persaccreditatie

  Indien uw camera bij binnenkomst door beveiligingsmedewerkers wordt ingenomen, kunt u deze vanzelfsprekend na afloop weer ophalen.

  Het gebruik van selfiesticks is niet toegestaan.

 • Is Ahoy toegankelijk voor rolstoelgebruiker en mindervaliden?

  Voor mindervalide bezoekers heeft Rotterdam Ahoy veel faciliteiten. Zo is er de taxistandplaats vlakbij de hoofdingang waar ook minder validen gebruik van mogen maken door zich af te laten zetten. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden op het grote parkeerterrein, dat zich eveneens pal naast de hoofdingang bevindt (hier geldt het normale tarief van €13 per dag). Verder zijn er in Ahoy, en dus ook in de Ahoy Arena, liften naar alle niveaus. Toiletten zijn aangepast en voorzien van alarm. Desgewenst kan men op vertoon van legitimatie bij de portiersloge een rolstoel lenen. 
   

  Voor rolstoelgebruikers zijn er speciale plaatsen. Elke invalide bezoeker kan samen met één valide persoon plaatsnemen op het rolstoelplatform. Deze persoon is in eerste instantie verantwoordelijk voor het welzijn van de invalide. Ook de begeleider dient in het bezit te zijn van een toegangskaart.

 • Mag ik roken in de Ahoy Arena?

  Roken, inclusief e-smoking, in Rotterdam Ahoy is verboden. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen rookplekken.

 • Ik ben iets verloren tijdens een evenement. Wie kan ik bellen om te vragen of het is gevonden?

  Gevonden voorwerpen en ingenomen voorwerpen die niet zijn opgehaald, worden na afloop van het evenement afgegeven en bewaard bij de portiersloge van Rotterdam Ahoy. Je kunt de portier bereiken via telefoonnummer 010 - 293 3124.

 • Zijn honden en overige huisdieren toegestaan om mee te nemen naar het evenement?

  Honden en overige huisdieren zijn niet toegestaan in Rotterdam Ahoy. We maken alleen een uitzondering voor speciaal getrainde honden die ter begeleiding worden gebruikt van mindervaliden, zoals blindengeleidehonden en Stichting Hulphond-honden. Neem tevoren even contact op met de organisatie. Papieren die aantonen dat het een hulphond is, dien je bij de Informatiebalie van Ahoy te kunnen overleggen.

 • Is er een garderobe aanwezig?

  Er is een bemande garderobe aanwezig waar je jouw waardevolle spullen tegen een tarief van €2,00 per stuk in bewaring kunt geven. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van kledingstukken e.d.

 • Zijn er kluisjes aanwezig?

  Tijdens de Zesdaagse van Rotterdam zijn er wel kluisjes aanwezig. Het gebruikmaken van een kluisje gaat met muntgeld en kost €2,00. Ook kun je jouw waardevolle spullen tegen een tarief van €2,- per stuk in bewaring geven. De directie is niet aansprakelijk te stellen voor diefstal en/of het zoekraken van kledingstukken e.d.

 • Zijn er in Ahoy geldautomaten om contant geld op te nemen?

  In Ahoy Plaza (waar restaurant RiVers zich bevindt) vind je een ING-pinautomaat. Tevens kun je in de restaurants en barren van de Ahoy Arena (contactloos) pinnen. 

 • Kan ik pinnen in Ahoy?

  In Ahoy Plaza (waar restaurant RiVers zich bevindt) vind je een ING-pinautomaat. Tevens kun je in de restaurants en barren van de Ahoy Arena (contactloos) pinnen. 

 • Wat zijn de huisregels van Ahoy?

  Het is niet toegestaan hallen of zalen die geen deel uitmaken van het evenement/congres/etc. dat je bezoekt, of delen van hallen of zalen die evident niet toegankelijk zijn voor het bezoekend publiek, te betreden.

  Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.

  Roken, incl. E-smoking, is alleen toegestaan op de daartoe door Ahoy aangegeven rookplekken. 

  Neem geen gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik mee naar binnen.

  Neem geen (soft/hard)drugs en alcohol mee naar binnen. De handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden.

  Neem geen giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen mee naar binnen.

  Neem geen skeelers, steps, fietsen, etc. mee naar binnen.

  Neem geen huisdieren mee naar binnen; een geleidehond is wel toegestaan.

  Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen en/of te nuttigen in het Ahoy complex.

  Het maken van foto-, video- of geluidsopnamen is alleen toegestaan indien de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Het gebruik van een selfiesticks is niet toegestaan. Bij overige evenementen dient de website van het evenement te worden geraadpleegd.

  Het verkopen van goederen en diensten en het maken van reclame is uitsluitend voorbehouden aan Ahoy.

  Het verspreiden van folders en flyers in het gebouw en in directe omgeving is niet toegestaan tenzij Ahoy schriftelijk toestemming heeft verleend.

  Deponeer je afval in de afvalbakken.

  Veroorzaak geen hinder.

  Rotterdam Ahoy en organisatoren van evenementen in het volledige Ahoy-complex zijn gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen door Ahoy en de organisatoren worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

  Respect voor de buurt

  Gelieve niet wild te parkeren.

  Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren.

  Lever een inspanning om geen zwerfvuil in en rond Ahoy achter te laten.

  Kijk verder op www.ahoy.nl

 • Hoe is de beveiliging geregeld in Ahoy?

  Medewerkers van Ahoy zijn bevoegd om jassen en tassen te controleren, en om zo nodig - naar het oordeel van de medewerker - goederen in beslag te nemen.

  Ahoy kan besluiten (preventief) te fouilleren/visiteren.

  Je bent verplicht om je op verzoek te legitimeren.

  Ahoy hanteert camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

  Indien hier noodzaak toe bestaat, is Ahoy gerechtigd het gehele terrein te ontruimen.

  Indien je je niet aan het huisreglement van Ahoy houdt, dan wel indien je je op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedraagt, is Ahoy te allen tijde bevoegd om je de toegang te weigeren en je van de locatie te verwijderen. Je bent bovendien direct een opeisbare boete verschuldigd van €500,00. Daarnaast kan jou voor bepaalde duur een toegangsverbod worden opgelegd. Ahoy kan bovendien aanspraak maken op schadevergoeding. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.

 • Ik heb schade. Zijn er regelingen omtrent schadevergoeding?

  Het bezoeken van Ahoy geschiedt geheel op eigen risico. Ahoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Het gebruik van de parkeerplaats is eveneens op eigen risico. 

 • Is er Wi-Fi in Ahoy?

  Je kunt in Rotterdam Ahoy gebruik maken van gratis Wi-Fi wanneer je je in Ahoy Plaza bevindt. Open hiervoor het netwerk 'Ahoy FREE WIFI’. In de Ahoy Arena is geen Wi-Fi aanwezig.

Veiligheid
 • Hoe werkt het coronatoegangsbewijs?

  Coronatoegangsbewijzen zijn vanaf 25 september verplicht voor toegang tot evenementen.

  Bij de entree van Ahoy zal bezoekers gevraagd worden om een geldig identiteitsbewijs en de QR-code in de CoronaCheck App te laten zien, waaruit blijkt dat men volledig gevaccineerd is, onlangs hersteld is van corona of een geldige negatieve test via Testen voor Toegang kan overleggen.

  U kunt op één van deze drie manieren een coronatoegangsbewijs krijgen:

  • Vaccinatiebewijs (volledige coronavaccinatie)
  • Herstelbewijs (bewijs dat u minder dan zes maanden geleden hersteld bent van corona)
  • Testbewijs via Testen voor Toegang (een negatieve testuitslag niet ouder dan 24 uur voorafgaand bezoek)

   

  Meer informatie over het coronatoegangsbewijs vind je op: rijksoverheid.nl/testenvoortoegang en testenvoortoegang.org.

   
 • Moet ik naast de CoronaCheck app ook nog mijn legitimatiebewijs laten zien?

  Coronatoegangsbewijzen zijn vanaf 25 september verplicht voor toegang tot evenementen.

  Bij de entree van Ahoy zal bezoekers gevraagd worden om een geldig identiteitsbewijs en de QR-code in de CoronaCheck App te laten zien. Zonder krijg je geen toegang tot het evenement.

 • Geldt de 1,5 meter afstandsregel bij de Wooning Zesdaagse?

  Nee, sinds 25 september is het houden van 1,5 meter afstand niet langer verplicht.

 • Ben ik verplicht een mondkapje te dragen?

  Nee. Sinds 25 september is het dragen van mondkapjes bij evenementen die binnen plaatsvinden niet langer verplicht. Uiteraard is het naar eigen wens toegestaan om een mondkapje te dragen.

 • Ik bezoek het evenement vanuit België, werkt mijn QR-code dan ook?

  Ja, uw QR-code in de Covidsafe app is geldig in Nederland. Als u niet gevaccineerd bent, heeft u een negatief testbewijs nodig die niet ouder is dan 24 uur.

 • Ik heb één vaccinatie gehad, maar moet mijn tweede nog krijgen. Geldt dit als een geldig coronatoegangsbewijs?

  Om een Nederlandse QR-code te maken moet je volledig gevaccineerd zijn. Wie twee vaccinaties met AstraZeneca, Pfizer of Moderna heeft gehad, of 1 Janssen-vaccinatie, moet vanaf zaterdag 10 juli twee weken wachten voordat hij of zij een vaccinatiebewijs krijgt. Je kan de Wooning Zesdaagse nog steeds bezoeken, maar moet dan een test laten afnemen via een Testen voor Toegang locatie. Je kan met een negatieve testuitslag een coronatoegangsbewijs (QR-code) maken via de CoronaCheck-app. Met de app bewijs je dat je gevaccineerd bent, dat je negatief op corona getest bent of dat je recent hersteld bent van corona.

 • Hoe is het gesteld met de ventilatie in Rotterdam Ahoy?

  Rotterdam Ahoy heeft een ventilatiesysteem dat voldoet aan de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door het RIVM. Het is een state-of-the-art klimaat controle systeem dat de arena geregeld van 100% verse lucht voorziet. Dit vermindert het risico op besmetting door de lucht enorm.

   

Van & naar Ahoy
 • Hoe kan ik Ahoy het beste bereiken met de auto?

  Rotterdam Ahoy is voor iedereen gemakkelijk bereikbaar met de auto vanaf Ring Rotterdam Zuid (A15). Verdere informatie over de bereikbaarheid van Ahoy vind je op ahoy.nl/bereikbaarheid

 • Hoe kan ik Ahoy het beste bereiken met het openbaar vervoer?

  Met het openbaar vervoer (metro en bussen) stap je praktisch voor de hoofdingang (vijf minuten lopen) uit bij halte Zuidplein. Kijk voor dienstregelingen op de websites van de Nederlandse Spoorwegen: www.ns.nl, de RET: www.ret-rotterdam.nl en de algemene openbaar vervoer site: www.9292ov.nl.

 • Waar kan ik het beste parkeren en heb ik gegarandeerd een plek?

  Parkeren is geen probleem bij Rotterdam Ahoy. Het parkeerterrein biedt plaats aan 2000 auto’s. Voor €13,00 sta je er de hele dag en/of avond, dit bedrag is inclusief BTW. Het parkeerterrein kent geen sluitingstijden. Zodra je je parkeerkaart betaald hebt bij de automaat, kun je na afloop op basis van nummerbordherkenning meteen wegrijden.

  Wil je verzekerd zijn van een parkeerplaats naast Ahoy? Koop dan online alvast een parkeerticket. Voor €17,50 reserveer je snel een gegarandeerde plek; ook als de borden 'Vol’ aangeven. Dit bedrag is inclusief BTW. Kijk voor alle parkeerinformatie hier: www.wooningzesdaagse.nl/bezoekersinfo/parkeren

  Op vijf minuten loopafstand kun je ook terecht in de overdekte parkeergarage Zuidplein (hier geldt een ander tarief). Of je kunt gebruik maken van de diverse P+R voorzieningen, onder andere bij de metrostations Slinge en Capelsebrug.

  Parkeer je auto uitsluitend in de parkeervakken of op de toegewezen plaatsen (indien je hier niet aan voldoet, riskeer je een weggesleepte auto. Kosten zijn voor eigen rekening).

 • Kan ik een hotel boeken in de omgeving van Ahoy?

  Hotel Ridderkerk is de hotelpartner van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Neemt u contact met hen op over beschikbaarheid en prijzen via www.hotelridderkerk.nl/vandervalk

Eten & drinken
 • Is het toegestaan om eten en drinken mee te nemen naar Ahoy?

  Het is niet toegestaan om eigen eten en/of drinken mee te nemen naar Ahoy. Voor consumpties kun je terecht bij de diverse restaurants en andere horecagelegenheden van Rotterdam Ahoy. Kijk hiervoor in de agenda op deze website bij het evenement van jouw keuze.

 • Kan ik in Ahoy iets eten voorafgaand aan de Zesdaagse van Rotterdam?

  U kunt bij de horeca outlets op de eerste ring iets te eten halen. 

 • Is het tijdens de wedstrijden mogelijk om eten of drinken te halen?

  Ja, de horeca outlets op de eerste ring blijven tot einde programma open.

Zakelijk
 • Hoe is de evenementencatering geregeld in Ahoy?

  De evenementencatering is top geregeld. Degenen die gebruikmaken van de hospitality mogelijkheden van de Zesdaagse van Rotterdam kunnen tevoren hun cateringbestelling doen aan de hand van een brochure die voortijds digitaal wordt toegezonden en online komt te staan. Ook tijdens het evenement zijn nog bestelmogelijkheden vanuit de loges. Er is een ruim assortiment aan eten en drinken.

 • Is er Wi-Fi in Ahoy?

  Je kunt in Rotterdam Ahoy gebruik maken van gratis Wi-Fi wanneer je je in Ahoy Plaza bevindt. Open hiervoor het netwerk 'Ahoy FREE WIFI’. In de Ahoy Arena is geen Wi-Fi aanwezig.